Kiropraktiska behandlingar

Varje behandling inleds med att jag går igenom sjukdomshistorian, så kallad anamnes. Anamnesen hjälper mig att förstå problemens ursprung och föra mig närmare en diagnos. Efter detta kommer en noggrann undersökning av rörelseapparaten göras. Undersökningen omfattar neurologiska tester, ortopediska tester samt palpation av muskler och leder. Detta görs för att få en bild av nervsystemets funktion och hur kroppen jobbar vid basala övningar.
 
När diagnosen är klar går jag igenom mina fynd och vilka områden jag tycker behöver behandlas med patienten så att denne får en bredare förståelse om varför smärtan uppkommit. Mitt mål är att öka patientens kunskap om hur han/hon kan göra i framtiden för att undvika smärta igen. Den vanligaste behandlingstekniken en kiropraktor använder är så kallad manipulation. Detta innebär att jag med en snabb impuls förbättrar en leds rörelse i en riktning som tidigare var hindrad. Den snabba impulsen kommer att leda till ett undertryck i leden varvid det bildas små gasbubblor som ger ifrån sig det karaktäristiska ”knaket”. Detta är inte farligt utan helt normalt.

kiropraktor kiropraktikk
 
Jag behandlar även de affekterade musklerna genom pressur, massage, stretch eller töjning, allt för att hela systemet och funktionen skall återgå till det normala. För att undvika att smärtan återkommer får varje patient individanpassade hemövningar med inriktning på att förbättra rörelseapparatens funktion.